08_moontv2016_so 8_de thi

  • pdf
  • 1 trang
Khóa học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

LIVESHOW MOONTV – SỐ 8
(Trực tiếp lúc 21h00, Thứ năm, 19/11/2015)
Mod VŨ VĂN BẮC – Mod NGUYỄN THẾ DUY
Câu 1. Cho hàm số y =

1+ x
có đồ thị ( C ) . Tìm m để đường thẳng d : y = x + m cắt ( C ) tại hai điểm phân
1− x

biệt A và B thỏa mãn OA + OB = 2.
1

Câu 2. Tính tích phân I = ∫
0

x
x2 + 1 + x2 + 2

dx.

Câu 3. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Bắc pd trở lại mái trường THPT A Nghĩa Hưng
khi xưa. Bắc pd có gặp lại hai người bạn của mình là Kỳ Duyên và Huyền My. Nhóm bạn tổ chức đi thăm
các thầy cô. Bắc pd chở Kỳ Duyên còn Huyền My đi một mình. Bắc pd đưa cho Kỳ Duyên cầm 12 bông
hoa gồm: 3 bông màu đỏ, 4 bông màu tím và 5 bông màu hồng. Đi được một lúc, Huyền My đã cầm giúp

Kỳ Duyên 5 bông hoa. Tính xác suất để trong 5 bông hoa mà Huyền My cầm có ít nhất 3 bông hoa màu
tím.

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, có tâm là O. SB vuông góc với đáy
ABCD, SD tạo với mặt phẳng ( SAB ) một góc 300. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên SA
và SD. Tính thể tích khối chóp O.BMN và khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ( BOM ) .

Câu 5. Cho α , β là hai số phức liên hợp thỏa mãn α − β = 2 3 và
phức α biết số phức β có phần ảo âm.

(

)

)

(

α
là số thực. Tính modun của số
β2

)

(

Câu 6. Giải phương trình log 3 x − x 2 − 1 .log 4 x + x 2 − 1 = log12 x − x 2 − 1 .
Câu 7 [Casio]. Giải phương trình ( x + 2 ) 3 x + 2 − 3 x − 3 +

1 − 21x + 13
=0
1 + 3x + 2

( x ∈ ℝ) .

 x + 2 x + 4y + x + 4y + 8 x = 6

Câu 8. Giải hệ phương trình 
( x, y ∈ ℝ )
 x x − 2 + x + 3 y + 1 = ( y + 5) y + 1

Câu 9. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca + 2 .
Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức P =

6a ( a 2 + b 2 + c 2 )

(a + b + c)

2

+

8 (b2 + c2 )

2 (b + c
2

2

) + ab + ac4a
3 ( ab + bc + ca ) + 2

Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!