Đề thi gsat thi tuyển samsung (có đáp án)

  • doc
  • 20 trang
1. Trong một dãy 10 số nguyên liên tiếp tăng dần, tổng của 5 số đầu tiên là 560. Hỏi tổng của 5 số tiếp theo trong dãy đó là bao nhiêu?
585
580
575
570
565
2. Số cổ phiếu Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần số cổ phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số
cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà Tom mua?
3/4
4/3
3/1
4/1
12/1
3. Nếu John đánh máy với vận tốc x từ một phút thì Jonh phi mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?
x/y
y/x
xy
60 x/y
y/60 x
4. 45% của 7/20 của 240 có giá trị là bao nhiêu?
63
90
108
140
311
5. Người ta đổ nước vào một bể nước cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu để đổ
đầy bể nước?
5 giờ 30 phút
5 giờ 20 phút
4 giờ 48 phút
3 giờ 12 phút
2 giờ 40 phút

6. Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận
được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu
phiếu bầu?
18.000
22.000
24.000
26.000
32.000
7. Mặt đất chuyển động xung quanh Mặt trời với tốc độ khoảng 18,5 miles/giây. Hỏi tốc độ tính theo giờ là khoảng bao nhiêu miles/giờ?
1.080
1.168
64.800
66.600
3.996.000
8. Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan và hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần
nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen tới quán cà phê bao nhiêu dặm?
6
7
8
9
10
9. Một cửa hàng trang trí nội thất chỉ bán hai loại bàn, loại A và loại B. Gía bán bàn loại A là 120 đô la, bằng 30% giá bàn loại B. Nếu cửa hàng
có 2000 chiếc bàn, trong đó 3/4 là bàn loại B thì tổng số tiền thu được sau khi bán hết số bàn là bao nhiêu?
$ 114,000
$ 186,000
$ 294,000
$ 380,000
$ 660,000
10. Hôm nay tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam và Sam kém Tina 3 tuổi. Biết rằng Rose, Sam, và Tina tất cả vẫn sống sau 4 năm nữa, hỏi trường hợp
nào trong các trường hợp sau là đúng sau 4 năm? – Trường hợp I. Tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam – Trường hợp II. Sam kém Tina 3 tuổi – Trường
hợp III. Rose lớn hơn tuổi Tina
Chỉ có I
Chỉ có II

Chỉ có III
I và II
II và III

1. Một cửa hàng bán đồ chơi thường bán tất cả các hàng tồn với mức giảm giá từ 20% đến 40%. Trong một đợt bán hàng đặc biệt, người ta
giảm giá thêm 25% từ giá đã chiết khấu, hỏi mức giá thấp nhất có thể của một đồ chơi có giá gốc $16 (trước khi áp dụng bất kỳ loại chiết khấu
nào) là bao nhiêu?
$ 5,60
$ 7,20
$ 8,80
$ 9,60
$ 15,20
2. Biết một bức ảnh hình chữ nhật rộng 10 inche và dài 15 inche được phóng để có được chiều rộng là 22 inche và tỷ lệ chiều rộng so với chiều
dài được giữ nguyên, hỏi chiều dài, tính bằng inche, của bức ảnh đã được phóng sẽ là bao nhiêu?
33
32
30
27
25
3. Số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho mọi số nguyên từ 1 đến 7 là bao nhiêu?
420
840
1.260
2.520
5.040
4. Tìm số nguyên nhỏ nhất là tổng của ba số nguyên tố khác nhau mà mỗi số đều lớn hơn 20?
69
73
75
79
83

5. Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. Nếu phí phục vụ lớn hơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền
cho bữa ăn là bao nhiêu giữa các khoảng?
$40 và $42
$39 và $41
$38 và $40
$37 và $39
$36 và $37
6. Với mọi số s và t, toán tử * được định nghĩa là s*t = (s - 1)( t + 1). Nếu (-2)*x = -12, thì x = ?
2
3
5
6
11
7. Năm 1979, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành
khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan
thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?
18.6
9.3
6.2
3.1
1.6
8. Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới
đây là đúng ?
23x + 17y = 19
17x - 23y = 9
17x + 23y = 19
14x + 5y = 6
5x - 14y = - 6
9. Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ tín thác được đầu tư vào cổ phiếu, 1/4 được đầu tư vào trái phiếu, và 1/5 được đầu tư vào các quỹ
tương hỗ, còn lại $10.000 đầu tư vào công trái chính phủ. Hỏi tổng số tiền của quỹ tín thác là bao nhiêu ?
$100.000
$150.000
$200.000

$500.000
$2.000.000
10. Trừ 100 chỗ, tất cả vé cho những chỗ khác trong một sân vận động có 10.000 chỗ ngồi đã được bán. 20% trong số các vé đã bán được bán
tại nửa mức giá và số vé còn lại được bán tại đủ mức giá là $2. Tìm tổng doanh thu từ việc bán vé?
$15.840
$17.820
$18.000
$19.800
$21.780

1. Toàn bộ 40 tivi loại X và 80 tivi loại Y được mua cho một khách sạn. Nếu giá tivi loại Y gấp hai lần giá tivi loại X thì giá của tivi loại Y chiếm
bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị hoá đơn?
0,25%
0,5%
0,625%
0,833%
1,0%
2. Nếu chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật là 34 feet và diện tích của nó là 60 feet vuông, chiều dài của cạnh dài là bao nhiêu?
5 ft
6 ft
10 ft
12 ft
15 ft
3. Al, Lew và Karen cùng góp tiền để mua quà cho một người bạn. Số tiền của Al góp ít hơn giá trị 1/3 món quà là 2 đô la; Số tiền Lew góp
nhiều hơn giá trị 1/4 món quà là 2 đô la. Nếu Karen góp số tiền còn lại là 15 đô la thì giá trị món quà là bao nhiêu ?
$24
$33
$36
$43
$45
4. Một đội bóng rổ chơi được 2/3 trận đấu và đã thắng 17 bàn, thua 3 bàn. Trong suốt trận đấu còn lại đội bóng có thể thua nhiều nhất bao
nhiêu mà vẫn thắng ít nhất 3/4 toàn trận đấu?

7
6
5
4
3
5. Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu?
0
6
7
14
26
6. Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu %?
20%
24%
36%
40%
44%
7. Mỗi một giờ thì 1 mẻ cấy vi khuẩn tăng lên gấp 4 lần. Nếu số vi khuẩn này chứa đầy 1/2 container vào lúc 10 giờ sáng thì vào lúc mấy giờ số
vi khuẩn này chứa đầy 1/8 container?
9:00 a.m
7:00 a.m
6:00 a.m
4:00 a.m
2:00 a.m
8. Biết rằng mua x quyển sách mất chi phí là $5/quyển và mua y quyển sách mất chi phí $8/quyển, vậy chi phí trung bình (số trung bình cộng),
tính theo $/quyển, sẽ bằng :
(5x + 8y)/(x + y)
(5x + 8y)/xy
(5x + 8y)/13
40xy/(x + y)
40xy/13
9. 30% của thành viên của một câu lạc bộ bơi đã thi qua kì thi cứu sinh. Trong số những người không đỗ, 12 người đã tham gia khoá học chuẩn
bị và 30 người không tham gia khoá học này. Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ bơi này?

60
80
100
120
140
10. Nếu Jonh đánh máy với vận tốc x từ một phút thì Jonh phải mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?
x/y
y/x
xy
60x/y
y/60x

1. Tăng giá của một mặt hàng lên 15% và sau đó tăng tiếp lên 15% nữa thì tăng tương ứng so với giá trị ban đầu là bao nhiêu?
32,25%
31,00%
30,25%
30.00%
22,50%
2. Tổng số tiền trong hoá đơn bán kẹo trong ngày Valetine là 385 triệu dollars, bằng 7% tổng số kẹo bán ra trong năm. Hỏi số kẹo bán ra trong
năm là bao nhiêu triệu đôla?
55
550
2.695
5.500
26.950
3. Tính: (1/2 + 1/3) : 1/4 =
1/12
5/24
2/3
9/4
10/3

4. Tiền thuê 1 chỗ đậu xe trong gara là 10 đô la 1 tuần hoặc 30 đô la 1 tháng. Một người có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 1 năm nếu
thuê theo tháng ?
$140
$160
$220
$240
$260
5. Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào thoả mãn bất đẳng thức 10 - 2x > 18 ?
x > - 14
x>-4
x>4
x<4
x<-4
6. Năm ngoái, cứ 100 triệu xe chạy trên một con đường nào đó sẽ có 96 xe gây tai nạn. Nếu có 3 tỷ xe chạy trên đường thì có bao nhiêu xe gây
tai nạn? (1 tỷ = 1.000.000.000).
288
320
2.880
3.200
28.800
7. Elena mua loại bút X với giá 4.00 đôla một cái và loại bút Y với giá 2.80 đôla một chiếc. Nếu Elena mua tất cả 12 chiếc hết 42.00 đôla, thì cả
ấy đã mua tất cả bao nhiêu chiếc bút X ?
4
5
6
7
8
8. Khoảng cách từ X tới Y là 45 dặm. Một giờ sau khi Yolanda bắt đầu đi bộ từ X tới Y thì Bob bắt đầu đi từ Y tới X. Nếu vận tốc của Yolanda là 3
dặm một giờ và vận tốc của Bob là 4 dặm một giờ thì khi họ gặp nhau Bob đã đi được bao nhiêu dặm?
24
23
22
21

19,5
9. John có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là bao nhiêu?
7
6
5
4
3
10. Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3?
33
32
31
30
29

1. Trung bình cộng của 6 số là 8,5. Khi bỏ đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại là 7,2. Vậy số bị bỏ đi là?
7,8
9,8
10,0
12,4
15,0
2. Một câu lạc bộ thu của các thành viên chính xác 599 đôla. Nếu mỗi thành viên đóng góp ít nhất 12 đôla, thì số thành viên nhiều nhất của câu
lạc bộ là bao nhiêu?
43
44
49
50
51
3. Trong bữa ăn tối, một đĩa thịt băm viên và một đĩa xà lách trộn giá 3,95 đô la; một đĩa thịt băm viên và 1 đĩa thịt rán kiểu Pháp giá 4,40 đô
la. Nếu giá thịt rán kiểu Pháp đắt gấp đôi xà lách trộn thì giá thịt rán kiểu Pháp là bao nhiêu?
$0.30
$0.45
$0.60

$0.75
$0.90
4. Năm 1979, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành
khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan
thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?
18.6
9.3
6.2
3.1
1.6
5. Một ống thẳng có chiều dài một yard được đánh dấu tại các điểm chia ống ra thành các phần một phần tư và một phần ba. Nếu ống được cắt
thành các đoạn nhỏ tại các điểm đã đánh dấu, hỏi trường hợp nào dưới đây liệt kê được tất cả các chiều dài khác nhau của các đoạn được cắt,
tính theo yard?
1/6 và 1/4
1/4 và 1/3
1/6, 1/4 và 1/3
1/12, 1/6 và 1/4
1/12, 1/6 và 1/3
6. Biết k và w là các số đo của hình chữ nhật có diện tích là 42, và biết k và w là các số nguyên thoả mãn k>w, tìm số các giá trị có thể có của
k?
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
7. Trên trục số, nếu r < s, p nằm chính giữa r và s, t nằm chính giữa p và s thì (s-t) / (t-r) =
1/4
1/3
4/3
3
4
8. Trung bình của 6, 8 và 10 bằng trung bình của 7, 9, và
5

7
8
9
11
9. Trong thành phố nhỏ K, 1/5 các ngôi nhà được trang bị vô tuyến cáp. Biết 1/10 của các ngôi nhà, trong đó có cả 1/3 những nhà được trang
bị vô tuyến cáp, được trang bị đầu máy video, hỏi tỷ lệ các ngôi nhà không được trang bị vô tuyến cáp và đầu máy video là bao nhiêu?
23/30
11/15
7/10
1/6
2/15
10. Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n + 2) là
chẵn chỉ khi n là chẵn
chẵn chỉ khi n là lẻ
lẻ với mọi n là lẻ
chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ
chia hết cho 4 với mọi n là chẵn

1. Có 36.000 phiên bản bìa cứng của một cuốn tiểu thuyết được bán trước khi phiên bản bìa mềm được xuất bản. Từ lúc phiên bản bìa mềm đầu
tiên được bán cho tới phiên bản cuối cùng của cuốn tiểu thuyết được bán hết thì số lượng bản bìa cứng hay 9 lần số lượng bản bìa mềm đã
được bán. Nếu tổng số 441.000 phiên bản được bán hết thì có bao nhiêu bản bìa mềm được bán?
45.000
360.000
364.000
392.000
396.000
2. Thời gian 3 thư ký phải làm trong một dự án đặc biệt là theo tỷ lệ 1:2:5. Biết rằng tổng thời gian 3 người làm là 112 giờ, hỏi người thư ký có
thời gian làm việc dài nhất đã làm bao nhiêu giờ cho dự án ?
80
70
56
16
14

3. Biết một máy photocopy phô tô được 2 bản copy trong giây, hỏi với tốc độ như vậy, máy sẽ phô tô được bao nhiêu bản trong vòng 4 phút?
360
480
576
720
1.440
4. Số tiền hoa hồng của người bán hàng A trong mỗi tuần là $360 cộng thêm 6% trong phần bán trên $1.000 trong tuần đó. Tiền hoa hồng của
người bán hàng B là 8% trong tổng số tiền bán hàng của B trong tuần. Vậy tổng số tiền bán hàng của c hai người là bao nhiêu khi cả A và B có
cùng số tiền hoa hồng?
$21.000
$18.000
$15.000
$4.500
$4.000
5. Trong đất nước X, nếu khách du lịch mang hàng hoá vào với tổng giá trị là 500$ hoặc ít hơn thì sẽ không phải chịu thuế, nhưng nếu mang
hàng hoá vào trên 500$ thì khách du lịch sẽ phải trả 8% thuế đối với phần giá trị vượt quá 500$. Hỏi khách du lịch mà mang hàng hoá với tổng
giá trị là 730$ phải trả bao nhiêu tiền thuế?
$58,40
$40,00
$24,60
$18,40
$16,00
6. Trong một chuyến hàng có 120 linh kiện máy, có 5% bị khuyết tật. Trong một chuyến hàng có 80 linh kiện máy, có 10% bị khuyết tật. Hỏi
nếu hai chuyến hàng được kết hợp với nhau thì tỷ lệ linh kiện bị khuyết tật là bao nhiêu?
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
7. Bây giờ Jack hơn Bill 14 tuổi. Biết rằng 10 năm nữa, tuổi Jack sẽ gấp đôi tuổi của Bill, hỏi Jack bao nhiêu tuổi trong 5 năm nữa?
9
19
21

23
33
8. Biết rằng 60% của sàn hình chữ nhật đ¬ợc trải bởi thảm hình chữ nhật có kích th¬ớc là 9 feet và 12 feet, hỏi diện tích của sàn hình chữ nhật
đó, tính theo feet vuông, là bao nhiêu?
65
108
180
270
300
9. Trong một công ty, tỷ lệ số người quản lý và công nhân là 5 trên 72. Nếu thêm 8 công nhân nữa thỉ tỷ lệ đó là 5 trên 74. Hỏi số người quản lý
của công ty đó là bao nhiêu ?
5
10
15
20
25
10. Biết tổng số tuổi của Doris và Fred là y năm. Nếu hiện nay Doris lớn hơn Fred 12 tuổi, thì sau y năm nữa, tuổi của Fred tính theo y sẽ là bao
nhiêu?
y-6
2y - 6
y/2 - 6
3y/2 - 6
5y/2 - 6

1. Các đồng xu được thả vào một cái hộp với tốc độ 2 fit khối/giờ. Nếu một hộp rỗng có kích thước là dài 4 fit, rộng 4 fit và sâu 3 fit, sẽ mất bao
lâu để đôt đầy chiếc hộp đó?
4
8
16
24
48
2. Nếu x và y là các số nguyên tố thì các giá trị nào trong các giá trị sau không thể là tổng của x và y ?

5
9
13
16
23
3. Nếu n là một số nguyên dương và k + 2 = 3n, thì k không thể là giá trị nào trong các số sau?
1
4
7
25
79
4. Trong tuần đầu tiên của tháng 9, một cửa hàng bán giầy bán 10 đôi với giá 35.00 đôla một đôi. Nếu trong tuần thứ hai của tháng, họ bán 15
đôi với giá 27.50 đôla một đôi, thì thu nhập bán giầy đó sẽ tăng bao nhiêu trong tuần thứ 2?
62,50 đôla
75,00 đôla
112,50 đôla
137,50 đôla
175,00 đôla
5. Nếu 8 năm trước Mario 32 tuổi thì anh ta bao nhiêu tuổi cách đây x năm ?
x - 40
x - 24
40 - x
24 - x
24 + x
6. Ba đối tác kinh doanh Q, R, S đồng ý chia lợi nhuận trong 1 năm với tỷ lệ tương ứng là 2:5:8. Nếu phần của Q là 4000 đôla thì toàn bộ số lợi
nhuận của các đối tác trong năm sẽ là bao nhiêu ?
$ 26,000
$ 30,000
$ 52,000
$ 60,000
$ 300,000
7. Một ống dẫn nước đổ đầy một thùng trống trong 5 giờ. Một ống thứ 2 đổ đầy cũng thùng đó trong 3 giờ. Nếu cả 2 ống cùng đổ vào thùng đó
thì trong bao lâu sẽ đổ đầy 2/3 thùng?

8/15 giờ
3/4 giờ
5/4 giờ
15/8 giờ
8/3 giờ
8. Tính: (1234 + 1243 + 1324 + … + 4321 = ? ). Bài toán thêm số trên đây chỉ ra 4 trong 24 số khác nhau hình thành bằng các dùng 4 số 1, 2,
3, 4 lần lượt trong từng số. Tổng của 24 số trên đây bằng bao nhiêu?
24,000
26,664
40,440
60,000
66,660
9. Biết tổng chi phí lương của một doanh nghiệp vào năm Y là $84.000, tức là 20% lớn hơn năm X, hỏi tổng chi phí lương của năm X là bao
nhiêu?
$70.000
$68.320
$64.000
$60.000
$52.320
10. Trong một lớp học có 36 sinh viên nam và nữ, có đúng 1/3 sinh viên nam và đúng 1/4 sinh viên nữ đi bộ đến trường. Hỏi trong lớp đó số
sinh viên đi bộ đến trường lớn nhất là bao nhiêu?
9
10
11
12
13

1. Phải mất mấy phút để đi hết quãng đường 120 dặm với tốc độ 400 dặm một giờ?
3
10/3
26/3
12
18

2. Đem nhân số dương x với 2, và tích số này sau đó được chia cho 3. Biết số dương là căn bình phương của kết quả hai phép tính trên bằng x,
hãy tìm giá trị của x?
9/4
3/2
4/3
2/3
1/2
3. Trong một thí nghiệm nông nghiệp, mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số hạt giống gieo
trên mảnh đất thứ nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ 2 nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần
trăm trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?
12%
26%
29%
30%
60%
4. X và Y là hai tập số nguyên và tập số X hợp Y thuộc tập số X hoặc tập số Y (không thuộc cả hai tập số). Nếu tập X có 18 số và tập Y có 6 số
thì cả 3 tập hợp X, Y và hợp của X và Y có bao nhiêu số?
6
16
22
30
174
5. Biết thu nhập ròng năm 1987 của tập đoàn A là 2,9 triệu đô la và của tập đoàn B là 0,87 triệu đô la. Phần trăm giảm trong thu nhập ròng từ
năm 1986 đến năm 1987 của tập đoàn A và tập đoàn B tương ứng là 8,8% và 13,3%. Hỏi thu nhập ròng của tập đoàn B năm 1986 là xấp xỉ bao
nhiêu phần trăm thu nhập ròng của tập đoàn A năm 1987?
35%
30%
25%
20%
15%
6. Elena mua loại bút X với giá 4,00 đôla một cái và loại bút Y với giá 2,80 đôla một chiếc. Nếu Elena mua tất cả 12 chiếc hết 42,00 đôla, thì cả
ấy đã mua tất cả bao nhiêu chiếc bút X ?
4

5
6
7
8
7. Ben và Ann là hai người trong số 7 thí sinh sẽ được thi đấu để chọn lấy 4 người vào vòng bán kết. Trong các khả năng khác nhau, có bao
nhiêu khả năng hoặc là Ann hoặc là Ben không được chọn?
5
6
7
14
21
8. Một dây thừng dài 40 feet được cắt thành hai phần. Biết một phần dài hơn phần kia 18 feet, hỏi chiều dài, tính theo feet, của phần ngắn hơn
là bao nhiêu?
9
11
18
22
29
9. Biết rằng thương số a/b là số dương, bất đẳng thức nào trong các bất đẳng thức sau chắc chắn đúng?
a>0
b>0
ab > 0
a-b>0
a+b>0
10. Nếu đầu tư 1 đô la với lãi suất 8% một năm thì sau 6 năm toàn bộ số tiền thu được là bao nhiêu?
(1.8) mũ 6
(1.08) mũ 6
6 x (1.08)
1 + (0.08) mũ 6

1. Số nào trong các số sau không thể là ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương x và y?
1
x

y
x-y
x+y
2. Một cửa hàng thực phẩm mua x pound thực phẩm với chi phí phí p đôla/pound. Biết rằng y pound thực phẩm bị vứt bỏ do bị hỏng và cửa
hàng bán số còn lại với giá s đôla/pound. Hỏi trường hợp nào dưới đây biểu hiện lợi nhuận gộp của việc bán thực phẩm?
(x - y)s - xp
(x - y)p - ys
(s - p)y - xp
xp - ys
(x - y)(s - p)
3. Rene kiếm được $8,50 một giờ vào các ngày trong tuần trừ chủ nhật và kiếm được gấp hai lần mức trên vào ngày chủ nhật. Tuần trước cô ta
làm việc tổng cộng là 40 giờ, bao gồm cả 8 giờ vào ngày chủ nhật. Hỏi cô ta kiếm được bao nhiêu tiền trong tuần trước?
$272
$340
$398
$408
$476
4. Một khách hàng đi máy bay dự định đi một chặng bay gồm 3 chuyến bay nối tiếp từ các sân bay tương ứng A, B và C. Máy bay thứ nhất rời
sân bay A từng giờ, bắt đầu lúc 8.00 sáng, và đến sân bay B 2&1/2 giờ sau đó. Máy bay thứ hai rời sân bay B sau 20 phút một, bắt đầu khởi
hành lúc 8.00 giờ sáng và đến sân bay C 1&1/6 giờ sau đó. Máy bay thứ ba rời sân bay C từng giờ, bắt đầu lúc 8.45 sáng. Hỏi tổng thời gian ít
nhất mà khách phải trải qua giữa các chuyến bay là bao nhiêu nếu tất cả các chuyến bay tuân theo lịch trình đã cho?
25 phút
1 giờ 5 phút
1 giờ 15 phút
2 giờ 20 phút
3 giờ 40 phút
5. Dãy S bao gồm n số nguyên dương khác nhau, mà không có số nào lớn hơn 12. Hỏi giá trị lớn nhất có thể của n là bao nhiêu biết rằng không
có hai số nguyên nào trong dãy S có thừa số chung lớn hơn 1?
4
5
6
7
11

6. Tính: 3,003/2,002=
1,05
1,50015
1,501
1,5015
1,5
7. Năm ngoái bà Long nhận được 160 đô la tiền cổ tức từ số cổ phiếu của bà ở công ty X. Tất cả số cổ phiếu này bà giữ trong 1 năm. Nếu bà
Long có thêm 12 cổ phiếu trong công ty so với năm ngoái thì bà sẽ nhận được thêm số cổ tức là 15 đô la. Vậy năm ngoái bà đã có bao nhiêu cổ
phiếu ?
128
140
172
175
200
8. Một bể chứa 10.000 gallon dung dịch có 5% là thể tích muối. Biết rằng 2.500 gallon nước bị bay hơi từ bể, hỏi dung dịch còn lại sẽ chứa
khoảng bao nhiêu phần trăm muối.
1,25%
3,75%
6,25%
6,67%
11,7%
9. R người cắm trại câu trong 3 giờ. Nếu m trong số những người cắm trại câu được 2 con mỗi người và số người còn lại câu được tổng số là n
con cá, hỏi trong một giờ thì r người cắm trại này câu được bao nhiêu con cá?
2m + n(R - m)
(2m + n(R - m))/3
(2m + n(m-R))/3
(2m+n)/3
(2m+n)/R
10. Nếu mà Jack có được số tiền gấp 2 lần số tiền thực tế anh ta có, Jack sẽ có đúng chính xác số tiền cần thiết để mua được 3 cái bánh với giá
0,96$/chiếc và 2 hộp sữa với giá 1,28$/chiếc. Hỏi thực tế là Jack có bao nhiêu tiền?
$1,60
$2,24
$2,72

$3,36
$5,44